WAT IS CONTENT MARKETING The Story Hunters


WAT IS CONTENT MARKETING The Story Hunters

WAT IS CONTENT MARKETING?

Content marketing is het maken en verspreiden van content die ontworpen en gemaakt wordt om een publiek aan te trekken en te onderhouden.

Maar wat is content? Het Engelse content betekent letterlijk 'inhoud'. In relatie tot content marketing is het elke digitale en niet digitale vorm waarmee je een boodschap over kunt brengen: tekst, beeld en geluid. De vormen zijn legio: video, blog, vlog, podcast, infographic etc.

Bij content marketing ontbreekt in tegenstelling tot de meer traditionelere marketing, het harde verkoopverhaal. Door voortdurend waardevolle en relevante informatie te delen die informerend, educatief of onderhoudend is voor jouw doelgroep.

Content marketing probeert niet via direct te adverteren een product, merk of een dienst aan te prijzen, maar is er op gericht eerst een vertrouwensrelatie met de doelgroep op te bouwen.

Door het delen van waardevolle content creëert een bedrijf interesse en aandacht en bouwt zo aan een vertrouwensrelatie met zijn doelgroep. Vanuit dat vertrouwen is de doelgroep vervolgens eerder geneigd een product of dienst af te nemen.

Content marketing bouwt aan vertrouwen en vertrouwen is de beste basis voor nieuwe klanten

  1 / 3
 • Waarom Content Marketing?

  Content marketing heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en is de traditionelere vormen van marketing meer en meer aan het verdringen. Zo’n 89% van de B2B marketeers geeft momenteel aan content marketing in te zetten als belangrijkste marketingtool.

  Wat de reden daarvoor is? Het internet. De omslag naar online media en mobiele media heeft gezorgd voor een een enorme aardverschuiving in medialand. Het publiek is op hele nieuwe en slimme manieren informatie tot zich gaan nemen. Dit heeft ertoe geleid dat bedrijven, groot en klein, uitgebreide contentstrategieën zijn gaan volgen en de marketingbudgetten steeds meer besteed worden aan content marketing.

 • Effectief

  Een andere reden voor de enorme vlucht die content marketing heeft genomen is de toegenomen afkeer bij het publiek voor advertenties. Een rapport het het gerenommeerde onderzoeksbureau Nielsen geeft aan dat consumenten advertenties vele malen minder vertrouwen dan enige andere contentvorm. Het vertrouwen in redactionele contentvormen is zelfs vele malen groter dan het vertrouwen in advertenties in kranten, magazines en op radio en tv.

  Redactionele content die informatief, educatief en onderhoudend is, is vele malen effectiever dan het tradtionele adverteren.

 • Geschiedenis van content marketing

  Content marketing is geen nieuw concept. Het publiceren van content om een relatie aan te gaan met een doelgroep, stamt al uit de tijd van de eerste gedrukte media. Ook toen bouwden bedrijven door het publiceren van nuttige en onderhoudende content een band op met potentiële klanten.

  Met de intrede van de ongekende online mogelijkheden van internet, kregen bedrijven en marketeers ineens een ongekend scala aan mogelijkheden ter beschikking om content te verspreiden.

 • Slide Title

  Aanvankelijk werden al deze nieuwe mogelijkheden nog te vaak ingezet zoals dat gebeurde bij oude media; meer als veredelde advertentieplatforms.

  Maar met de komst van steeds geavanceerdere marketingtools, betere analyses en inzichten in de behoeftes en wensen van doelgroepen, is content marketing snel uitgegroeid tot een volwaardige tak van online marketing. En daarmee de meest efficiënte en effectieve manier geworden om nieuwe klanten aan bedrijven en merken te binden en die contacten om te buigen naar lange, bestendige relaties.

CONTENT KENT VELE VORMEN EN MATEN

Content is een verzamelnaam voor alle vormen van publicaties die online via internet of offline verspreid kunnen worden. Bij een gedegen content marketingstrategie komt het erop aan de juiste contentvorm(-en) aan te laten sluiten bij de behoeften van jouw specifieke doelgroep.

Content is een verzamelnaam voor alle vormen van publicaties die online via internet of offline verspreid kunnen worden. Bij een gedegen content marketingstrategie komt het erop aan de juiste contentvorm(-en) aan te laten sluiten bij de behoeften van jouw specifieke doelgroep.

Bij contentmarketingbureau The Story Hunters maken we alle vormen van content in eigen huis.
  1 / 3
 • Podcast

  Periodieke informatieve, educatieve, onderhoudende content als audio online beschibaar op elk gewenst moment.

 • Video

  Video is momenteel een van de meest effectieve vormen van content. Video en animatievideo kan voor veel doeleinden ingezet worden en mag in geen enkele marketingstrategie ontbreken. Zo'n 80% van de content die momentee op internet wordt gepubliceerd bestaat uit video.

 • Blog

  Periodieke informatieve, educatieve, onderhoudende content.

 • Foto's en grafische afbeeldingen

  Vertel je corporate story op een overtuigende visuele manier met foto's en grafische afbeeldingen.

 • Social Media Posts

  Teksten, video's, foto's en grafische afbeeldingen voor op je sociale media.

 • Longform: e-books etc.

  Longform content bestaat uit onder meer e-books, artikelen, whitepapers, en rapporten. Het zijn de langere en informatieve teksten die bij uitstek door als contentmiddel ingezet kunnen worden om zich te profileren als specialist thoughtleader op hun vakgebied. In de marketingfunnel kan deze vorm het best ingezet worden in de bofu (bottom van de funnel) om relaties met klanten en leads uit te diepen en te verstevigen.

 • Case beschrijvingen

  Aantrekkelijk vormgegeven beschrijvingen van klantsuccessen om nieuwe klanten te stimuleren.

 • Aanbevelingen en testimonials.

  Aanbevelingen voor je producten of diensten door klanten in video of een ander digitaal formaat voor op je website of social media.

 • Slideshares

  Informatieve slideshares, vergelijkbaar met online powerprestentaties, zijn ideaal om je doelgroep uitleg te geven over processen of producten.

 • Interactieve content: online games, enquetes,, quizzen etc.

  Interactieve content voor op je website en social media is naast video de meest effectieve vorm van content om het contact aan te gaan met je publiek en nieuwe klanten geïnteresseerd te maken voor je bedrijf of merk.

 • Live stream video, chat & event

  Live verslaggevingen van je bedrijfsactiviteiten, rechtstreeks gestreamd om het directe contact aan te gaan met je publiek.

 • E-mailcampagne

  Periodiek interessante, educatieve, informatieve en onderhoudende content over je bedrijf, producten of diensten onder de aandacht brengen van je doelgroep. Of een strategische campagne rond een specifiek product of een dienst via e-mail naar je doelgroep.

 • Magazines

  Een eigen bedrijfsmagazine is een effectieve en rendabele manier om je bedrijfsverhaal op alle mogelijke manieren te vertellen en zo in contact te blijven met je doelgroep.

 • Nieuwsbrief

  Reguliere updates en informatie over je bedrijf, je activiteiten en nieuwe producten of diensten, om in nauw contact te blijven met je bestaande klanten of de interactie aan te gaan met potentiële klanten.

 • Infographics

  Infographics zijn ideaal om complexe processen of stappen snel visueel begrijpelijk te maken. Ook 'droge' statistieken kunnen met een infographic visueel helder en duidelijk overgebracht worden.

 • Code

  Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar code is ook content. Het kan omgezet worden in bijvoortbeeld apps voor smartphones die de interactie met je klanten intensiever en directer maken. Of voor gepersonaliseerde delen op je website die het contact met jouw website voor de bezoeker tot een persoonlijke ervaring maken.

CONTENT DISTRIBUTIEKANALEN

Content maken is één stap Maar om die content ook effectief in te zetten zal die content je
doelgroep moeten bereiken. Een belangrijk onderdeel van een contentmarketingstrategie
is dan ook het publiceren en verspreiden van content.

In principe zijn er vier hoofdgroepen voor die verspreiding:
 • Earned

  Hierbij krijgt jouw content de aandacht van bestaande mediakanalen zoals bestaande sites van anderen of kranten en magazines. Omdat je meelift op het bestaande netwerk van anderen, levert deze vorm van contentpublicatie veel publiciteit op.

  De naam ''earned' geeft al aan dat je deze vorm van publicatie moet verdienen. Andere websites of publicatiekanalen moeten jouw content interessant genoeg vinden om die met hun eigen volgers en klanten te delen.

 • Shared

  Shared content berust op het principe van het delen van jouw content door anderen. Deze vorm van publicatie is ook voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van jouw content.

  Als mensen die jouw content op je website of social media lezen, er door geraakt worden of het onderhoudend of interessant vinden, zijn ze vaak bereid die content te delen met hun achterban. Dit kan de zichtbaarheid van je bedrijf enorm vergroten.

 • Owned

  De owned-distributiekanalen zijn jouw eigendom. Jij hebt er de volledige controle en zeggenschap over. Het kan je website zijn, je nieuwsbrieven, blogs, vlogs, (online) magazine en voor een deel ook je social media pagina's.

  De kwaliteit van je content is ook hier weer de maatstaf voor je succes. Die bepaalt niet alleen de aantrekkelijkheid voor de lezers of gebruikers van je content, maar ook of je content al dan niet veelvuldig worden gedeeld.

 • Paid

  Voor de distributie van je content binnen dit model moet betaald woden. Hieronder vallen ondermeer betaalde zoekopderachten, social media campagnes, banner advertenties, gesponsorde content, commerciële content platforms etc.

  De kracht van deze vorm van distributie werkt het best als zij deel uitmaakt van een gedegen strategisch marketingplan, waarbij de diverse distributievormen evenwichtig op elkaar aansluiten.

WAT MAAKT CONTENT SUCCESVOL?

Elke vorm van content is uniek. Heeft zijn eigen doel, zijn eigen boodschap, zijn eigen platformn doelgroep, stijl en vorm. Er is dus niet een algemene formule die bepaalt of een stuk content al dan niet succes zal hebben. Wel zijn er een aantal karakteristieken te benoemen die in ieder geval voor een groot deel bijdragen aan het succes van content. En daarmee bijdragen aan de mate waarmee je publiek de interactie aangaat met jouw merk of bedrijf en mogelijk klant zal worden.

 • Informatief / Educatief

  Vertelt jouw content iets nieuws? Geeft die een bijzondere of andere kijk op een bepaald onderwerp? Geeft je content bruikbare informatie?

 • Onderhoudend

  Is je content leuk of humoristisch? Actueel? Prettig leesbaar? Prikkelt die de verbeelding bij de lezer of kijker? Wakkert je content bij de lezer het gevoel aan meer te willen lezen of zien?

 • Emotie-oproepend

  Raakt je content de lezer of kijker emotioneel? Laat je content hem lachen of huilen of raakt die een gevoelige snaar? Voelt de lezer bij het lezen of zien van je content zich op een dieper niveau betrokken?

 • Sociaal waardevol

  Is je content van die kwaliteit dat de lezers of kijkers die willen delen met hun eigen contacten? Is de content zo interessant, waardevol of onderhoudend dat men die wil liken of taggen?

Wil je weten hoe content marketing ingezet kan worden voor het succes van jouw bedrijf of campagne?

Wil je weten hoe content marketing ingezet kan worden voor het succes van jouw bedrijf of campagne?