+

Wat kost online marketing en hoe stel je een marketingbudget samen?

Marketingbudgetten roepen vaak vragen op. Op voorhand zijn concrete bedragen niet te noemen. Daarvoor spelen teveel factoren een rol. Louter vragen wat marketing kost is hetzelfde als vragen wat een auto kost. Die vraag is te algemeen en zal nader genuanceerd moeten worden. Het merk van de auto, het type, de laksoort, de bekleding, benzine of elektrisch en nog wel honderden andere details bepalen uiteindelijk de prijs. Dat geldt ook voor de kosten voor marketing.
Handvaten

Bij veel bedrijven heerst nogal wat onduidelijkheid over wat de investering in marketing nou precies moet zijn. ‘Hoeveel geld ben ik eraan kwijt?’ en ‘Wat kost het om een extern bedrijf in te huren?’ zijn veelgestelde vragen. We zullen hier wat handvaten aanreiken om enigszins duidelijkheid in deze materie te scheppen, zodat je zelf al eens wat concreter aan een marketingbudget kunt gaan denken.

B2B & B2C

Ten eerste is er een verschil tussen B2B-bedrijven (business to business) en B2C-bedrijven (business tot customer). Bij de eerste groep ligt de investering over het algemeen lager dan bij de tweede.

Dit komt omdat bij B2B bedrijven de doelgroep doorgaans kleiner is en de opdrachten groter. Er hoeven hier dus doorgaans minder kosten gemaakt te worden om gericht de juiste mensen te bereiken.

Mogelijkheden
Ook is er een groot verschil tussen de keuze of je met je bedrijf je huidige positie wilt vasthouden of dat je wilt groeien. Bij het vasthouden van je positie moet je denken aan een investering van zo’n 2 to 6% van het inkomen en als je echt wilt groeien, zit dat globaal op zo'n 6 tot 12% van het inkomen.

Ga je de markt op met een nieuw product of service, dan loopt dat percentage nog wat op. Denk hierbij aan rond de 20%.

Maak je deel uit van een industrie met heel veel concurrentie, dan is dat percentage ook een stuk hoger. Je ziet dan dat bedrijven vaak tussen de 20 en 50% investeren.
Geen kosten maar investering
Het belangrijkste wat je je moet realiseren, is dat marketing geen kostenpost is, maar een echte investering. In andere woorden, het moet uiteindelijk wat opleveren.

Dit kan bijvoorbeeld omzet, marktaandeel of naamsbekendheid zijn. Die denkwijze is essentieel als je met marketing bezig bent.

Het geeft je een heel ander perspectief op waar je mee bezig bent, dan dat je het enkel ziet als een vervelende kostenpost.

Als je inziet dat je met je marketing investeert in de toekomst van je bedrijf, dan ga je heel anders om met de marketinginitiatieven die je hebt lopen. Je ziet dan duidelijk waar je meer in moet investeren en welke initiatieven niet goed werken en waar je dus minder geld in hoeft te steken.
Een passend budget
Enkele andere punten die je in overweging kunt nemen om tot een voor jouw marketingdoel passend marketingbudget te komen zijn:

  • In welke industrie ben je actief? Hoe belangrijk is het dat men weet wie je bent?
  • De grootte van het bedrijf.
  • In welke groeifase zit je met je bedrijf? In de beginfase zal je over het algemeen een hoger percentage moeten investeren dan in latere fases.
  • Wat doet je concurrentie?
  • De Return on Investment (ROI) zal je altijd moeten blijven meten en aan de hand daarvan kijken waar je meer of minder moet investeren.
  • Naast geld, hoeveel tijd ga je investeren? Vaak ligt dit rond de 20% om echt effectief te zijn.
  • Wie is je doelgroep en hoe makkelijk of moeilijk is die te bereiken?
  • Ben flexibel met je budget, zodat je kan inspelen op de markt, die iedere dag kan veranderen.
Het vaststellen van een marketingbudget begint altijd met de vraag: ‘Wat wil ik bereiken met mijn marketing?’ Het antwoord op die vraag is altijd direct gerelateerd aan de algemene bedrijfsdoelen. Als helder is wat je bedrijfsdoelen zijn, kan de marketingstrategie om die bedrijfsdoelen te bereiken bekeken worden en kunnen de marketingkosten helder in kaart worden gebracht.
Wil je eens gericht kijken naar welke effectieve marketingmogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn binnen een voor jou passend budget?

Kom dan eens vrijblijvend praten.

‹ Ga Terug